Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod www.lovelili.cz se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku – elektronické pošty.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovém obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce nebo místo, na kterém se dohodnete s naším obchodním zástupcem. Zboží je dodáno dobírkou prostřednictvím spediční firmy, nebo je možnost osobního odběru v naší provozovně. Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a případně poštovného. Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

3. Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete řádně zabalený balíček s přiloženým dokladem o koupi na adresu Liliová 434, Jesenice 25242. Balíček ohodnoťte na danou cenu, NEPOSILEJTE NA DOBÍRKU! 

4. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejný, nebo jiný výrobek LOVELILI, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 – 30 % dle stavu poškození.Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pro­dávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

6. Vážení zákazníci, máme pro Vás věrnostní bodový program LOVELILI

Věrnostní program je určen všem zákazníkům, kteří se na stránkách našeho e-shopu zaregistrovali a nakupují v našem e-shopu zboží. Cílem věrnostního programu je odměnit všechny věrné zákazníky za jejich přízeň. Součástí našeho věrnostního programu je tzv. bodový systém. Ten spočívá v přidělování bodů při zakoupení zboží. Za každou utracenou desetikorunu získává zákazník jeden bod, který = 1Kč. Po úhradě jakékoliv objednávky se Vám přičte patřičný počet bodů. Aktuální stav bodového konta můžete zjistit v detailu Vašeho Zákaznického účtu a rovněž v pravé horní části obrazovky v závorce za Přihlašovacím jménem. K tomu, aby se Vám body přičetly, musíte být registrováni a přihlášeni na našich internetových stránkách. Při novém nákupu můžete vždy uplatnit pouze 50% za cenu zboží s využitím Vašich bodů lovelili.cz

7. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 31.10.2014. Pro­dávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Odeslat

© Copyright 2019 lovelili.cz